Management - nova znanja za uspeh

Type
Book
Authors
Možina ( Stane )
Rozman ( Rudi )
Glas ( Miroslav )
 
Category
 
Edition
 
Publication Year
 
Publisher
Didakta, United States 
Tags
 
Abstract
 
Description
Nepogrešljiv priročnik, ki pokriva vsa področja managementa s primeri iz prakse znanih slovenskih podjetij.

1. del: O managementu in podjetništvu (dr. Stane Možina, dr. Rudi Rozman, dr. Miroslav Glas),

2. del: Okolje managementa (dr. Rudi Rozman, dr. Mitja Tavčar),

3. del: Planiranje, odločanje (dr. Danijel Pučko, dr. Janko Kralj),

4. del: Organizacija in viri (dr. Štefan Ivanko, dr. Bogdan Lipičnik),

5. del: Vodenje in vedenje (dr. Bogdan Lipičnik, dr. Stane Možina),

6. del: Informacije za management in poslovanje (dr. Jože Gričar, dr. Metka Tekavčič),

7. del: Razsežnosti in izzivi v managementu (dr. Vlado Dimovski, dr. Mitja Tavčar, dr. Bogomir Kovač). Pokrovitelji knjige: Mobitel d.d., Ljubljana, Žito d.d., Ljubljana, Izdajo knjige so omogočili še: Autocommerce d.d., Ljubljana, Hermes SoftLab d.d., Ljubljana, Hit d.d., Nova Gorica, Istrabenz d.d., Koper, Krka d.d., Novo mesto, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, Sava d.d., Kranj, Studio Moderna, Zagorje, Trimo d.d., Trebnje, Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana. 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.